ΧΑΡΤΗΣ - «Δίκτυα» εμπορικών επαφών και οικονομίας στον αιγαιακό χώρο κατά τη βυζαντινή εποχή, με βάση τη μελέτη της κεραμικής

Τόπος Εύρεσης

Περιοχή Προέλευσης

Χρηστική κατηγορία

Αγγεία μεταφοράς και αποθήκευσης
Επιτραπέζια αγγεία
Μαγειρικά σκεύη
Λύχνοι
Διάφορα

Τύπος Κεραμικής

Χρονολογία

Εμφάνιση όλων
Τόπος Εύρεσης ∆ιοικητική Περιφέρεια Χρονολόγηση Σχήµα Τύπος Περιοχή Προέλευσης from to Χρηστική κατηγορία Πληροφορίες