Υπεύθυνη ερευνήτρια


Αναστασία Γ. Γιαγκάκη, Δρ. Βυζαντινής αρχαιολογίας, Διευθύντρια Ερευνών  Ι.Ι.Ε./Ε.Ι.Ε.

 

Εξωτερικοί συνεργάτες

«Αναβαθμίς»: Μαρίλια Λυκάκη, δρ. βυζαντινής ιστορίας, Νίκος Μελβάνι, δρ. βυζαντινής αρχαιολογίας, Φώτης Φωτεινόπουλος, φοιτητής Ε.Κ.Π.Α., συνεργάτης στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης.

«Κύρτου Πλέγματα»: Μαρίλια Λυκάκη, δρ. βυζαντινής ιστορίας, Χρήστος Μακρυπούλιας, δρ. βυζαντινής ιστορίας, Ζωγραφιά Μπιδικούδη, μεταπτυχιακός διπλωματούχος βυζαντινής αρχαιολογίας.