Ένα μεγάλο μέρος του θέματος είχε μελετηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Αναπτυξιακές προτάσεις Ερευνητικών Φορέων-ΚΡΗΠΙΣ» ΚΥΡΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΑ και συγκεκριμένα στο έργο 2.7: “Δίκτυα εμπορικών επαφών και οικονομίας στον αιγαιακό χώρο κατά τη Βυζαντινή εποχή, με βάση τη μελέτη της κεραμικής: Η περίπτωση της Πελοποννήσου και της Κρήτης”. Στο έργο περιλαμβάνονταν δύο περιοχές, η Πελοπόννησος και η Κρήτη, που για διαφορετικούς λόγους έχουν συγκεκριμένη σημασία στη διερεύνηση των εμπορικών επαφών και των δικτύων επικοινωνίας και διασποράς της εισηγμένης κεραμικής από τον 4ο και έως και τον 15ο ή τον 16ο αι., αντίστοιχα. Στόχος του τρέχοντος έργου είναι η αναβάθμιση της υφιστάμενης ψηφιακής υποδομής τόσο με τον εμπλουτισμό των δεδομένων για τις δύο περιοχές, όσο και ως προς τα κριτήρια αναζήτησης σε αυτήν. Παρέχεται πλέον η δυνατότητα οι ψηφιακοί χάρτες που έχουν δημιουργηθεί να μπορούν να εικονίζουν ανά θέση και τις εκάστοτε κατηγορίες εισηγμένης κεραμικής που έχουν βρεθεί σε αυτήν, δηλαδή να μπορεί να γίνεται αναζήτηση και με την επιμέρους κατηγορία κεραμικής (π.χ. αμφορέας υστερορωμαϊκού τύπου 1), και όχι μόνον να εικονίζονται γενικά οι αμφορείς από μία θέση, όπως γίνεται στην προγενέστερη εφαρμογή.
Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης για  περισσότερες από μία κατηγορίες κεραμικής ταυτόχρονα σε μία ή περισσότερες θέσεις. Με τους παραπάνω τρόπους μπορεί ο χρήστης να εντοπίσει άμεσα τη διασπορά συγκεκριμένων κατηγοριών κεραμικής σε επιμέρους θέσεις των δύο αυτών γεωγραφικών περιοχών αλλά και να επιχειρήσει συγκρίσεις.